GWF Shop

นักสืบสายลม

฿220.00

คู่มือนักสืบสายลม

เป็นคู่มือที่จะทำเราได้รู้จักกับไลเคนสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันเเละได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ ราเเละสาหร่าย เรียกรวมกันว่า “ไลเคน”

ไลเคนถูกเลือกให้นำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาพอากาศได้  เพราะลักษณะทางกาพภาพที่มีความไวต่อการดูดซับอากาศได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการจำแนกชนิดไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาเเพงเลย

คู่มือเล่มนี้จัดทำครั้งครั้งเเรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 เเละได้รับนิยมจากกลุ่มครอบครัวเเละกลุ่มคนรักธรรมชาติเป็นจำนวนมากจนคู่มือมีไม่พอสำหรับจำน่ายเเละต้องจัดพิมพ์ครั้งที่สองขึ้น


พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้เขียน : สรณรัชฎ์  กาญจนะวณิชย์

Category: