in on June 26, 2019

Nature Connection : ฟื้นสัมพันธ์คืนดีกับธรรมชาติ

read |

Views

วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2562
@ ทุ่งน้ำนูนีนอย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ในวันนี้เรารู้กันแล้วว่าทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายเรายึดโยงอยู่กับธรรมชาติ เพราะตลอด 99.99% ของกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์อิงกับปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสรรพชีวิตอื่นๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น แต่วิถีชีวิตสมัยใหม่แยกเราออกไปจากธรรมชาติ จนเราไม่รู้จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไร

หลักสูตรนี้มุ่งปลุกและพัฒนาระบบผัสสะต่างๆ ในร่างกายจากผัสสะพื้นฐานสู่ผัสสะละเอียด ที่ใช้คลื่นสั่นสะเทือนความถี่เดียวกันกับสรรพชีวิตในโลกธรรมชาติรอบตัวเรา ขยายการรับรู้จากภายในออกไปกว้างไกล โยงใยต่อกัน เปิดโลกอัศจรรย์ รู้จักเพื่อนร่วมโลกในทุ่งน้ำ ป่าไม้ และสายธาร ภายใต้สนามพลังของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดอยหลวงเชียงดาว

ค่าใช้จ่าย : 4,900 บาท/คน (รับจำนวน 20 คน)

สถานที่พัก/จุดนัดพบ : มะขามป้อมอาร์ตสเปซ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาผัสสะรับรู้ธรรมชาติ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)


สนใจกิจกรรมอ่านรายละเอียดพร้อมกรอกใบสมัครที่ >>> http://bit.ly/2KBshg2


 

 

Green world Foundation

ข่าว และ บทความจากทีมงานมูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมไทย

Email

Share