GWF Shop

โรงเรียนวัด

โรงเรียนวัดพระไพศาล

฿60.00

หนังสือ โรงเรียนวัดพระไพศาล

โรงเรียนวัดของพระไพศาล เรียนรู้ธรรมจากธรรมชาติ จากการบรรยายธรรมของพระไพศาล วิสาโล ในโครงการ Earth Expeditions:Buddhism and Conservation in Thailand ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2549


ผู้เขียน : พระไพศาล วิสาโล

Category: