20 ปีมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
Click Radio มูลนิธิอะเดย์ บางกอกโพสต์ และเครือข่ายรณรงค์จักรยานมหานคร

ในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554)  สังคมเมืองกรุงเทพฯ เริ่มเกิดความตระหนักต่อความจำเป็นในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานกันมากขึ้น สอดรับกับกระแสการพัฒนาเมืองทั่วโลก ให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ     มีสุขภาวะดี ปลอดมลพิษ (healthy and low carbon city) โดยมีจักรยานเป็นพาหนะสัญจรทางเลือกสำหรับการเดินทางระยะใกล้เป็นองค์ประกอบสำคัญ การขี่จักรยานจึงกลายเป็นแฟชั่นที่กำลังมาแรงในเมืองต่างๆ ทั่วโลก จนกล่าวได้ว่าศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษของจักรยานในเมือง

มูลนิธิโลกสีเขียวเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดวาระจักรยานสัญจรอย่างจริงจังในปีที่ผ่านมานี้ โดยในเบื้องต้น ได้ร่วมมือกับนิตยสารสารคดีจัดทำฉบับจักรยานในเมืองขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 และประสบความสำเร็จในการเปิดประเด็นจักรยานเป็นวาทกรรมชัดเจน ได้รับความสนใจจากสื่ออื่นๆ อย่างกว้างขวาง และนำไปสู่การประสานเครือข่ายประชาคมหลากหลายกลุ่มที่มีเป้าประสงค์ร่วมกันเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ จนเกิดการตั้งคณะกรรมการจักรยานทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มีแผนงานวางร่วมกันหรือดำเนินงานเสริมกันในระยะสองปีหน้านี้  แบ่งเป็นงานด้านกายภาพ ด้านรณรงค์ส่งเสริม และด้านความร่วมมือกับเอกชนภาคธุรกิจ

ในส่วนของงานรณรงค์ คณะกรรมการฯ มีแผนที่จะสื่อสารให้สังคมเกิดทัศนคติที่ดีต่อจักรยาน เปิดใจเรียนรู้ที่จะ

ใช้ถนนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมเมืองจักรยานต่อไป ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือนให้ชาวเมืองเริ่มออกมาใช้จักรยานได้มากขึ้นโดยสะดวก สนุกสนาน และปลอดภัย

ในปี พ.ศ. 2554 นี้ มูลนิธิโลกสีเขียวได้วาระครบรอบ 20 ปี จึงนำเสนองาน “เทศกาลปั่นเมือง” เข้าร่วมแผนยุทธศาสตร์การรณรงค์สังคมเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานของกรุงเทพมหานคร มีเป้าประสงค์เพื่อเผยแพร่ความสัมพันธ์ของวิถีเมืองจักรยานกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ในลักษณะการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานดนตรีพลังจักรยานกลางสวนลุมพินี ปอดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกับยกย่องบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยจักรยาน

งาน “เทศกาลปั่นเมือง” เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ ไม่เคยจัดที่ใดมาก่อนในประเทศไทย จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายพลังแนวหน้าในการริเริ่มส่งเสริมวาระจักรยานในเมืองอย่างจริงจัง นำไปสู่การลดมลพิษในเมืองและร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สืบไป

ชื่องาน  

ภาษาไทย:   เทศกาลปั่นเมือง
ภาษาอังกฤษ:   Cycle-lizing Bangkok Festival

วันเวลา  

เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 15.00 น – 20.00 น

สถานที่  

อาคารบันเทิง (เวทีกลางแจ้งรูปครึ่งโดม)  สวนลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

วัตถุประสงค์ 

รณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะทางเลือก และสร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิถีเมืองจักรยานกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ

กลุ่มเป้าหมาย

คนกรุงเทพฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 800 – 1,000 คน

แนวคิด

คอนเสิร์ตประหยัดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครบวงจร โดยอาศัยทางเลือกจากความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และผลผลิตจากความร่วมมือลงแรงร่วมกัน สร้างเทรนด์งานแสดงดนตรีแนวใหม่ด้วยอารมณ์ “Acoustic Bicycle”

รูปแบบ

เวทีประหยัดพลังงาน

 • งานกลางแจ้ง ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ
 • เริ่มงานช่วงเย็นแดดอ่อน อาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
 • ใช้จักรยานปั่นไฟสร้างพลังงานสะอาดเป็นแสงสว่างจากหลอดประหยัดไฟ และฉายภาพวิดีทัศน์บนเวทีเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน โดยอาศัยแรงปั่นอาสาจากผู้ร่วมงาน และอาสาสมัครช่วยงาน
 • คอนเสิร์ตเครื่องดนตรี acoustic และ percussion ลดพลังงานไฟฟ้าในการให้เสียง

ประหยัดพลังงานบริเวณงาน

 • ตู้อัตโนมือ ใช้คนทำท่าเครื่องจักรกลนั่งในตู้ให้บริการต่างๆ แก่ผู้ร่วมงาน แทนตู้อัตโนมัติ
 • จักรยานปั่นน้ำผลไม้
 • บริการอาหารจากกลุ่มเครือข่าย “กินเปลี่ยนโลก”

กติกาโลกสีเขียวเข้าร่วมงาน

 • ฉลาดเดินทาง กำหนดให้ผู้ร่วมงานเดินทางโดยจักรยาน ขนส่งมวลชน หรือ car pool
 • กำหนด dress code เข้าร่วมงานเพื่อลดสร้างขยะไม่ย่อยสลาย อาทิ พกกระติกน้ำ กล่องข้าว ช้อน
 • ห่อของ/อาหารในงานทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้
 • บริการเติมน้ำดื่มใส่กระติก

กิจกรรมเรียนรู้

 • บอร์ดแสดงแผนที่กรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ แสดงคุณภาพอากาศทั่ว กทม.จากการสำรวจไลเคน[1] โดยมูลนิธิโลกสีเขียวและเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้คนที่มาร่วมงานได้เห็นว่าบ้านของตัวเองตั้งอยู่ในเขตที่มีคุณภาพอากาศอย่างไร
 • วิดีทัศน์เผยแพร่แง่มุมด้านต่างๆ ของสังคมเมืองจักรยานขนาดสั้น 5 เรื่องสลับการแสดงดนตรี
 • “29 จักรยาน” นิทรรศการแสดงจักรยานประเภทต่างๆ เพื่อจริต รสนิยม วิถีชีวิต และจุดประสงค์ใช้งานต่างๆ กัน
 • โต๊ะ Bike Buddy บริการปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยจักรยาน
  [1] สิ่งมีชีวิตครึ่งราครึ่งสาหร่าย ขึ้นตามต้นไม้ ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศ

ส่งเสริมฮีโร่จักรยานเพื่อสังคม

 • มอบรางวัลบุคคลเกียรติยศ “นักปั่นเปลี่ยนเมืองดีเด่น” เพื่อสนับสนุนคนทำงานด้านจักรยานให้สังคม

ศิลปิน

 • ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ และเพื่อนปั่นเมือง
 • ทีโบน (อคูสติก)
 • อาพาร์ตเมนต์คุณป้า
 • ก้อ ณฐพล ศรีจอมขวัญ
 • Sqweez Animal

สื่อร่วมประชาสัมพันธ์ (เฉพาะลง Ad โฆษณา)

 • นสพ.บางกอกโพสต์ และสื่อในเครือ
 • นสพ.มติชน
 • Click Radio
 • นิตยสารสารคดี
 • นิตยสาร Aday และเครือ
 • นิตยสาร GM

สื่อเข้าร่วมงาน

 • สื่อจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ
 • คอลัมนิสต์จากนิตยสารต่างๆ
 • ผู้สื่อข่าวบันเทิงรายการทีวี

บรรยากาศในวันงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ Bangkok Night bike และนิทรรศการจักรยานทางออกง่ายๆ แก้ปัญหาหลายเด้งได้ที่นี่ 

ชมคลิปหนังสั้นที่ฉายในงานได้ที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLz8JaDq6Ty6yfvm6pHdbuHPGKgiznintF


-โครงการจบเเล้ว-