Events

Search Result for :

Bangkok Climate Change

เปิดรับสมัคร

ขอเชิญชวน เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมีขอบเขตภายใต้กรอบเนื้อหา 5 ภาคส่วน ของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 โดยชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท

5 October 2022 - 12:00 am

ปฏิบัติการสํารวจธรรมชาติในเมือง / City Nature Challenge 2022

ปิดรับสมัคร

30 April 2022 3:00 pm - 9:00 pm สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

รับฟังธรรมชาติ (ฉบับ Offline) @เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ปิดรับสมัคร

11 December 2020 9:00 am - 8:00 pm อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

GWF Nature Courses #2 “รับฟังธรรมชาติ”

ปิดรับสมัคร

เราทุกคนต่างมีผัสสะละเอียด แต่อาจยังไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คอร์สนี้จะพาเราไปฝึกหัดรับสาร ฟังเสียงความถี่ละเอียดจากเพื่อนต่างสายพันธุ์ เรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างสารที่ได้รับจริงจากธรรมชาติ และความคิดปรุงแต่งของตัวเอง พร้อมๆ กับเยียวยาจิตใจผ่านการโยงใยกับชีวิตร่วมโลก

7 March 2020 8:30 am -

GWF NATURE COURSES :ห้องเรียนธรรมชาติ

ปิดรับสมัคร

ในภาวะวิกฤติสิ่งเเวดล้อม ทางรอดของมนุษย์อยู่ที่การฟื้นฟูธรรมชาติเเละค้นหาปัญญาจากธรรมชาติ ในวันนี้เรารู้กันเเล้วว่าทั้งสุขภาพจิต เเละสุขภาพกายเรายึดโยงอยู่กับธรรมชาติ เพราะตลอดเวลา 99.99% ของกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์อิงกับการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ สรรพชีวิตอื่นๆ ทั้งที่มองเห็นเเละมองไม่เห็น เเต่วิถีชีวิตสมัยใหม่เเยกเราออกไปจากธรรมชาติ จนเราไม่รู้จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้ง ได้อย่างไร

-

Q.U.E.S.T. หาคำตอบ

เปิดรับสมัคร

เป็นคอร์สที่จะนำไปสู่การค้นพบ “นักวิทยาศาสตร์” ในตัวคุณ พร้อมๆ กับไขรหัสธรรมชาติด้วยตัวเอง ผ่านการสังเกต ตั้งคำถาม และให้ความสนใจใคร่รู้จุดไฟความเพียรค้นหาคำตอบ การสำรวจธรรมชาติด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ทรงพลังที่เรียบง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ทั้งหมดซ่อนอยู่ในรหัสตัวย่อ Q.U.E.S.T. หรือถอดเป็นรหัสไทย ท.ด.ล.อ.ง.

15 February 2020 8:30 am - อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 ถ.รังสิต-องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park

เปิดรับสมัคร

14 December 2019 7:00 am - 12:00 pm สวนวชิรเบญจทัศ

Nature Connection #2 : ฟื้นสัมพันธ์คืนดีกับธรรมชาติ

ปิดรับสมัคร

22 November 2019 - ทุ่งน้ำนูนีนอย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่