Green Talk เป็นหนึ่งในโครงการ “พลเมืองเปลี่ยนกรุง” เชื้อชวนให้บุคคลผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการบอกเล่าเรื่องต่างๆ ในสิ่งเเวดล้อมเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงกับสภาพเเวดล้อมได้ดีที่สุด


โครงการจบเเล้ว