ประกวดเขียน “เรื่องเล่าสัตว์ป่าคนไม่รัก”

Date

Time

-

Place

รายละเอียดกิจกรรม

เรื่องเล่าพฤติกรรมของสัตว์ป่าหลายชนิดที่อยู่รอบตัวเรา มักจะถูกเล่าต่อๆ กันไปในทางลบ จนสร้างความหวาดกลัวน่ารังเกียจต่อสัตว์เหล่านั้น ทำให้พาลทุบตีพวกมันจนตายหมดสิ้นทุกครั้งที่พบตัว

ความหวาดกลัวนี้เป็นสัญชาตญาณธรรมดาของมนุษย์ แต่ความหวั่นวิตกจนเกินไปมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เหล่านั้น อาจนำไปสู่การทำลายความหลากหลายทางชีวภาพและอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติให้สมบูรณ์ได้

ดังนั้น เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจเเละทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมเเละนิเวศวิทยาของสัตว์ในธรรมชาติและช่วยกันกระตุ้นสังคมให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างไม่เบียดเบียนหรือรังแกซึ่งกันและกัน  ทั้งยังเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเเละเห็นอกเห็นใจ ควบคู่ไปกับการนำเสนอข้อมูลชีวิตของสัตว์ ก่อให้เกิดทัศนคติที่เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมโลกต่างสายพันธุ์ให้กับเด็กๆ และครอบครัวได้ในอนาคต

มูลนิธิโลกสีเขียว และองค์กรเครือข่าย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “เรื่องเล่าสัตว์ป่าคนไม่รัก” ชิงเงินรางวัล และประกาศนียบัตร

กติกาเเละการนำเสนอผลงาน

 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเพศ และอายุสมัคร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเหมาะสมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี
 • ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานที่ทำร่วมกันเป็นทีม หรือทำคนเดียวก็ได้
 • เลือกเล่าเรื่องสัตว์ 1 ใน 10 ประเภท ตามที่กำหนดดังนี้ ทาก ตะขาบ  เเมงมุม  คางคกบ้าน จระเข้น้ำเค็มและ/หรือจระเข้น้ำจืด เหี้ย ตุ๊กเเก งูเหลือม งูเขียวพระอินทร์ เเละค้างคาวกินเเมลง

โดยจะมีการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ทั้ง 10 ประเภท โดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรมเปิดโลก “ชีวิตลับสัตว์ป่าคนไม่รัก 10 ตัว” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2560 ณ หอศิลป์กรุงไทย ถนนเยาวราช (แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตอนลงทะเบียน)

 • เปิดกว้างสำหรับแนวทางการเล่าเรื่อง ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งที่ผ่านตัวอักษรหรือเป็นรูปภาพหรือจะทั้งสองอย่างร่วมกัน (ไม่กำหนดความยาว) โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ word และ PDF เพื่อได้นำไปจัดทำเป็น e-book ต่อไป
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ประกวดเท่านั้น ไม่ได้ลอกเลียนผลงานผู้อื่นมาและ ไม่มีลิขสิทธิ์ และ/หรือข้อผูกมัดกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในทีม
 • ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้สร้างสรรค์งาน แต่ทางโครงการมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานบนสื่อออนไลน์ ของมูลนิธิโลกสีเขียวและสื่อขององค์กรร่วมจัด โดยแสดงเครดิตของผู้สร้างสรรค์งาน

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ทักษะในการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดได้อย่างสนุก น่าติดตาม สร้างความประทับใจ
 • สร้างความเข้าใจในมุมมองของสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่อยู่ในรายการประกวด ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจหรือการยอมรับในการดำรงอยู่ของสัตว์นั้น
 • เนื้อหาโยงใยกับข้อมูลธรรมชาติที่ถูกต้องของสัตว์นั้น
 • ภาพประกอบเป็นภาพของสัตว์พื้นถิ่นและธรรมชาติในประเทศไทย
 • หากไม่มีผลงานใดตรงตามเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล

รางวัล 

รางวัลที่ 1                                 จำนวนเงิน 10,000 บาท (1 รางวัล)
รางวัลที่ 2                                 จำนวนเงิน   8,000 บาท (1 รางวัล)
รางวัลที่ 3                                 จำนวนเงิน   5,000 บาท (1 รางวัล)

*ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ผ่านการคัดเลือกก่อนตัดสินรางวัล (shortlist) จะได้รับของที่ระลึกและถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของมูลนิธิโลกสีเขียว และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงในนิตยสารสารคดี

กรรมการตัดสินผลงาน

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานรัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย นักธรรมชาติ นักเขียน นักเล่าเรื่อง
ที่มากด้วยประสบการณ์ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (นักชีววิทยา/ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
2. นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (นักธรรมชาติศึกษา/รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร)
3. ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ (นักนิเวศวิทยา/นักเขียน/ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว)
4. คุณโดม ประทุมทอง นักธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
5. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ (นักชีววิทยา/ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Siamensis.org)
6. คุณแทนไท ประเสริฐกุล (นักชีววิทยา/นักเขียน/ผู้ผลิตรายการ podcast วิทยาศาสตร์ WitCast)
7. คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (บรรณาธิการบริหาร นิตยสารสารคดี)
8. คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (นักเขียนสารคดี/สื่อสารมวลชน PPTV)
9. คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นักเขียน นามปากกา “นิ้วกลม”)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัคร                             ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 ทางเฟซบุ๊ก มูลนิธิโลกสีเขียว
 • เปิดรับผลงาน                           13 – 19 พฤศจิกายน 2560  สามารถส่งทางอีเมล gwf@greenworld.or.th หรือทางไปรษณีย์ มูลนิธิโลกสีเขียว เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศและมอบรางวัล           วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ในงาน Bangkok Wild Watch 2017 (ติดตามรายละเอียดทางเฟซบุ๊ก)

(ผลงานที่ได้รับรางวัลจะจัดทำเป็น e-book เผยแพร่ผลงานผ่านทาง social media ของมูลนิธิฯ และองค์กรพันธมิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป)

ติดต่อสอบถาม

มูลนิธิโลกสีเขียว                      02 662 5766  (อนงค์รัตน์)
อีเมล                                           gwf@greenworld.or.th

สรุปผลกิจกรรม

ประกาศผลประกวด “เรื่องเล่าสัตว์ป่าคนไม่รัก”

จากเรื่องเล่าที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมด 45 เรื่อง คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก short list ออกมา 10 เรื่อง เเละตัดสินให้รางวัลชนะเลิศ โดยพิจารณาจากฝีมือการถ่ายทอดเรื่องเล่าเเละ ความสามารถในการสร้างความรู้สึกประทับใจต่อผู้อ่าน ประกอบกับการให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องต่อสัตว์ร่วมโลกในเมืองไทยที่สังคมเกลียดกลัว

เรื่องที่ส่งเข้ามามีความหลากหลายทั้งในเเนวทางเเละสไตล์การเล่าทำให้ยากเเก่การตัดสินเมื่อ เรื่องเล่ามีคุณภาพหลายเรื่องที่เเตกต่างกันมากเข้ามาประชันกัน สุดท้ายคณะกรรมการจึงตัดสิน ให้รางวัลที่ 1 (ชนะเลิศ) สองรางวัล รางวัลที่ 2 (รองชนะเลิศ) สองรางวัล ไม่มีรางวัลที่ 3 โดยเเบ่งเฉลี่ยเงินรางวัลกันไป

เรื่องเล่า short list ที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย (Specially Recommended) ไม่ใช่รางวัลปลอบใจ เเต่เป็นรางวัลที่เราเชียร์ให้อ่านกันจริงๆ

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาการประกวดเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ มี  2 รางวัล คือ

เรื่อง “ชีวิตของธิดางูเขียวพระอินทร์” โดย เด็กชาย พัสกร พึ่งสมวงศ์

เรื่อง “บริษัทค้างคาวกินแมลง จำกัด” โดย นางสาวธันยพร วงศ์ธิติโรจน์

ได้รับประกาศนียบัตรเเละของที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล คือ

เรื่อง “ยินดีที่ได้รู้จักคุณทากที่ (ไม่) รัก” โดย สัตวเเพทย์หญิงนัทธ์หทัย วนาเฉลิม

เรื่อง “วันธรรมดาของงูเขียวพระอินทร์” โดย นางสาวคชชลกร ทวีพันธ์

ได้รับประกาศนียบัตรเเละของที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าเเนะนำ ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้เเก่

เรื่อง “ข้างโอ่งบ้านย่า” โดย นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย

เรื่อง “ถ้าฉันพูดได้” โดย นางสาวจุฑารัตน์ นิลวงษ์

เรื่อง “ทนายน้อยแห่งสวนหลังบ้าน” โดย นางสาวอาทิมา สวนศิลป์พงศ์

เรื่อง “น้องตุ๊กไม่น่ากลัวนะครับ” โดย นางสาวสิตานัน บุศยพลากร

เรื่อง “ตะขาบ มิตรในมุมมองของฉัน” โดย นายยศพนธ์ สุทธิสถิตย์

เรื่อง “เมื่อเหี้ยไม่ได้เหี้ยอย่างที่คิด” โดย นางสาวสิริมา อินทวงศ์

จุดประสงค์ของการประกวด “เรื่องเล่าสัตว์ป่าคนไม่รัก” (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560) คือเพื่อ สร้างความเข้าใจเเละความเห็นใจต่อสัตว์ที่สังคมมีอคติเเละหวังให้ความเข้าใจนั้นเปลี่ยนพฤติ กรรมทางลบต่อสัตว์เหล่านี้ ผลการประกวดนับเป็นที่พอใจ ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทุกท่าน ทุกเรื่องที่ส่งมามีคุณค่าเเละหวังว่าจะพยายามเล่าเรื่องเหล่านี้กันต่อไป ขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยกรุณาให้ความรู้เเละตรวจสอบข้อมูล ขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน ตลอดจนองค์กรร่วมจัดทุกหน่วยงาน ได้เเก่

ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

ดร.ชวลิต วิทยานนท์

ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์

ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์

ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ

นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

คุณโดม ประทุมทอง

คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

คุณมนตรี สุมณฑา

คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

คุณแทนไท ประเสริฐกุล

คุณวรพจน์ บุญความดี

คุณรุจิระ มหาพรหม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

นิตยสารสารคดี

กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (Siamensis.org)

หอศิลป์กรุงไทย


ความเห็นของคณะกรรมการต่อการพิจารณารางวัล 

รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล

“ชีวิตของธิดางูเขียวพระอินทร์”

โดย เด็กชายพัสกร พึ่งสมวงศ์

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดได้อย่างจับใจ รู้สึกได้อย่างจังถึงความผูกพันระหว่างผู้เขียนและงูตัวนี้ ลีลาการเล่าเรื่องมีจังหวะที่ค่อยๆ ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมไปกับงู พร้อมๆ กับการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับชีวิตงู แล้วพาเข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้เขียน ยกระดับความรู้สึกขึ้นมาในตอนจบ เมื่อผู้อ่านรับรู้ว่าเป็นเรื่องจริงที่ผสมกับจินตนาการอันเกิดจากความรักและเห็นใจ

 

“บริษัทค้างคาวกินแมลง จำกัด”

โดย นางสาวธันยพร วงศ์ธิติโรจน์

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

เป็นเรื่องที่นำเสนอได้โดดเด่นและฉีกแนวไปจากการเล่าเรื่องทั่วไป ไม่ได้เป็นนิทาน แต่เป็นสื่อเล่าที่สนุกสนานและน่าจดจำ การออกแบบภาพประกอบสอดรับไปกับคำบรรยายอย่างเป็นชิ้นงานเนื้อเดียวกัน

 

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

“ยินดีที่ได้รู้จักคุณทากที่ (ไม่) รัก”

สัตวเเพทย์หญิงนัทธ์หทัย วนาเฉลิม

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

เป็นการ์ตูนให้ความรู้ที่อ่านสนุกและมีอารมณ์ขัน ภาพประกอบน่ารักมีเสน่ห์ ผสมผสานกับข้อมูลย่อยง่ายตรงๆ ไม่เคลือบน้ำตาล ให้ข้อเท็จจริงเผยความน่าทึ่งของตัวเอง

 

“วันธรรมดาของงูเขียวพระอินทร์”

นางสาวคชชลกร ทวีพันธ์

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

เป็นหนังสือนิทานภาพที่เสร็จสมบูรณ์ ลงตัวทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ และรูปเล่ม อ่านเพลิน

 

รางวัลชมเชย

เรื่องเล่าที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 เรื่องสุดที่เหลืออีก 6 เรื่อง ได้รับรางวัลชมเชย ทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าที่คณะกรรมการตัดสินอยากให้เผยเเพร่เเละเเนะนำให้อ่าน (Specially Recommended)

เรื่อง “น้องตุ๊กไม่น่ากลัวนะครับ”

นางสาวสิตานัน บุศยพลากร

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

เรื่อง “เมื่อเหี้ยไม่ได้เหี้ยอย่างที่คิด”

นางสาวสิริมา อินทวงศ์

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

 

เรื่อง “ทนายน้อยแห่งสวนหลังบ้าน”

นางสาวอาทิมา สวนศิลป์พงศ์

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

 

เรื่อง “ตะขาบ มิตรในมุมมองของฉัน”

นายยศพนธ์ สุทธิสถิตย์

>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

 

เรื่อง “ถ้าฉันพูดได้”

นางสาวจุฑารัตน์ นิลวงษ์

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<

 

เรื่อง “ข้างโอ่งบ้านย่า”

นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย

>>>คลิ๊กอ่านเรื่อง<<<