รับฟังธรรมชาติ รุ่น 3 (ฉบับเรียน Online)

Date

13 June 2020

Time

-

Place

รายละเอียดกิจกรรม

ชวนเพื่อนๆ ที่สนใจ “รับฟังธรรมชาติ” มาร่วมกันเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการรับฟังสารจากธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของโลกและสรรพสิ่งในช่วงเวลาสำคัญนี้


วิทยากร

วริสรา มีภาษณี (โอ๋)

เป็นวิทยากรด้านการเยียวยาและคลี่คลายความขัดแย้ง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในทักษะการรับฟัง ทั้งกับมนุษย์และชีวิตร่วมโลกอื่นๆ จนสกัดออกมาเป็นกระบวนการฝึกฟังรับสารจากธรรมชาติอย่างง่าย ปฏิบัติได้จริง

ค่าลงทะเบียน

1000 บาท/4 ครั้ง

*รับไม่เกิน 10 คน (เฉพาะผู้ที่สะดวกร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป)

รูปแบบของกิจกรรม

ทำกิจกรรมผ่านการนัดฝึกและแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ ผ่าน application ZOOM
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 น.


กิจกรรมในเเต่ละครั้งที่จะได้เรียนรู้เเละฝึกฝน

ครั้งแรก : วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
ทบทวนรอยประทับกับธรรมชาติในชีวิต และอ่านความหมายแห่งรอยประทับ (แบบฝึกหัดสังเกตสัญญาณ)

ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ฝึกการฟังและแยกแยะสัญญาณ (แบบฝึกหัดความมั่นคงภายในและรับรู้ผัสสะต่างๆ)

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ฝึกการเชื่อมโยงและรับสาร (แบบฝึกหัด sit spot บันทึกสารจากธรรมชาติ)

ครั้งสุดท้าย : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ฝึกการอ่านสารและให้ความหมายเพื่อการเดินทางต่อ


รับสมัคร

ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 12  มิถุนายน ไม่เกินเที่ยงคืน


>>> ลงทะเบียน<<<