Bangkok Climate Change

Date

5 October 2022

Time

- 12:00 am

Place

รายละเอียดกิจกรรม

ขอเชิญชวน เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีขอบเขตภายใต้กรอบเนื้อหา 5 ภาคส่วน ของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 โดยชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท

 

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิโลกสีเขียว จัดโครงการ “การประกวดหนังสั้นสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Short Film Contest Bangkok Climate Change”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
เยาวชนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15-25 ปี
สมัครแบบทีม ทีมละ 3-5 คน

 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร : วันนี้ – 5 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้เข้าร่วม : 7 ตุลาคม 2565
อบรมฝึกอบรมปฏิบัติการ : 9 ตุลาคม 2565


สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ >>> กรอกใบสมัคร <<< 


 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางออนไลน์  หรือ สามารถเข้ารับฟังกิจกรรมการเปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้นสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ย้อนหลังได้ที่ Facebook ของ มูลนิธิโลกสีเขียว >>> https://web.facebook.com/gwfthailand/videos/3233793060234689