Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park

Date

14 December 2019

Time

7:00 am - 12:00 pm

Place

สวนวชิรเบญจทัศ

รายละเอียดกิจกรรม

ถึงเวลาตรวจสุขภาพเมืองประจำปีในงาน “Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park” สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ กับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ครั้งนี้แบ่งกลุ่มสำรวจสิ่งมีชีวิตดังนี้ กลุ่มสำรวจนกเเละพรรณไม้ กลุ่มสำรวจสัตว์หมวด . (กิ้งก่า, กระรอก, กบ) กลุ่มสำรวจผีเสื้อ เเมง เเมลงอื่นๆ กลุ่มสำรวจไลเคน กลุ่มสำรวจสัตว์น้ำเเละแพลงก์ตอน เเละกลุ่มสำรวจเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานเเละสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เเละกลุ่มสำรวจสัตว์หน้าดิน (ไส้เดือน, กิ้งกือ, หอย

“เราอยู่ได้ เมื่อสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ได้” เป็นเหตุผลที่เราสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกันครั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตหลายเผ่าพันธุ์ ย่อมหมายถึงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีห่วงโซ่อาหาร มีความสมดุลที่เกิดขึ้นในสิ่งเเวดล้อม

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 . – 12.00 .   สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

*** จุดลงทะเบียน : เนินสนามหญ้าหน้าสำนักงานสวนรถไฟ

ขอเชิญผู้สนใจทั้งมือใหม่มือเก่า ไม่จำกัดเพศและวัย มาร่วมสำรวจและเรียนรู้ไปด้วยกัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย


เตรียมล๊อควันได้เลย

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 . – 12.00 .


07.00 . – 07.30 . ลงทะเบียน

07.30 . – 08.00 . เปิดงาน/แนะนำกลุ่มสำรวจ

08.00 . – 10.30 . แบ่งกลุ่มสำรวจ ดังนี้

      – นก & พรรณไม้ —> บอกความสมดุล

      – สัตว์หมวด . (กระรอก กิ้งก่า กบและเพื่อน) —> บอกความสมดุล

      – ผีเสื้อ แมง และแมลงต่างๆ —> บอกสารพิษรอบตัว

      – ไลเคน & เครือญาติ —> บอกคุณภาพอากาศหายใจ

      – สัตว์น้ำ & แพลงก์ตอน —> บอกคุณภาพแหล่งน้ำ

      – เหี้ย และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก & สัตว์เลื้อยคลาน—>บอกความสมดุล

      – สัตว์หน้าดิน—>บอกความสมดุล

10.30 . – 11.50 . แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

11.50 . – 12.00 . สรุปข้อมูล และปิดงาน 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  *** ไม่มีค่าใช้จ่าย***


การเตรียมตัว (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

  1. อุปกรณ์สำรวจ (ถ้ามี) เช่น กล้องสองตา (Binoculars) ,แว่นขยาย (Hand Lenses),สมุดบันทึก อื่นๆ
  2. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย หรือถ้านำอาหารมารับประทานระหว่างทำกิจกรรม ขอความร่วมมืองดการใช้โฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติกหรือไม่ใช้ โดยขอให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทดแทน (ด้านหน้าสวนรถไฟมีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย สามารถนำภาชนะมาใส่ได้)
  3. ผ้ายางสำหรับปูรองนั่งส่วนตัว
  4. กระบอกน้ำดื่ม (มีน้ำสะอาดให้เติม)
  5. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้สวนสาธารณะ

ลงชื่อตามกลุ่มที่สนใจได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง … เร็วๆ นี้

นก & พรรณไม้ —> http://bit.ly/2KtvhJW

นำทีมโดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ (ทอม) กลุ่ม Nature Play and Learn Club เเละคุณวัทธิกร โสภณรัตน์ (เเบงค์) สมาคมอนุรักษ์นกเเละธรรมชาติเเห่งประเทศไทย

สัตว์หมวด . (กระรอก กิ้งก่า กบและเพื่อน) —> http://bit.ly/348Jaok

นำทีมโดย คุณบุตดา โชติมานวิจิต (น๊อต) กลุ่ม Ecoliteracy & Conservation in Action (ECA) ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผีเสื้อ แมง และแมลงต่างๆ —> http://bit.ly/2XnZr6i

นำทีมโดย คุณทัศนัย จีนทอง (หน่อย) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ คุณเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ (น้าเกรียง) Banna School เเละคุณอธิปัตย์ อู่ศิลปกิจ (เจ็ดส์) มูลนิธิโลกสีเขียว

ไลเคน & เครือญาติ —> http://bit.ly/2CSK10M

นำทีมโดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวิณิชย์ (อ้อย) เเละทีมงานมูลนิธิโลกสีเขียว

ปลา สัตว์น้ำ สาหร่ายเเละเเพลงก์ตอน —> http://bit.ly/32VoLSn

นำทีมโดย ดร.นณณ์ ผานิตวงศ์ (นณณ์) กลุ่ม siamensis.org เเละอาจารย์เวชศาสตร์ พลเยี่ยม (ป๊อด) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำเเหง

เหี้ย และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก & สัตว์เลื้อยคลาน —> http://bit.ly/2NT9rkW

นำทีมโดย คุณรุจิระ มหาพรหม (เบส) สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย

สัตว์หน้าดิน —> http://bit.ly/2NUs6wU

นำทีมโดย ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เเละทีมงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ