Bike School- วิชาจักรยานสัญจร BIKE 101

Date

13 June 2015

Time

11:00 am - 6:00 pm

Place

มูลนิธิโลกสีเขียว ซอยสุขุมวิท 43

รายละเอียดกิจกรรม

มูลนิธิโลกสีเขียว
รับสมัครผู้สนใจเรียนวิชาจักรยานสัญจร
สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงการปฏิบัติจริง เพื่อให้ทุกๆ การปั่น มั่นใจมากขึ้น

*ผู้สมัครต้องปั่นจักรยานเป็น

เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00-18.00 น.

ลงทะเบียนเรียน 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและแผนที่ปั่นเมือง)

 • มาฝึกหัดด้วยกันโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 • ทดสอบทักษะการควบคุมจักรยาน
 • ฝึกใช้สัญญาณมือและเรียนรู้หลักการปั่นสัญจรเบื้องต้น (Bike sense)
 • กฎหมายจักรยานเบื้องต้น
 • การใช้จักรยานร่วมกับพาหนะอื่นบนท้องถนนอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน / เทคนิคหาเส้นทางปั่นสัญจร
 • พาปั่นสัญจร ลัดเลาะซอกซอย เชื่อมต่อขนส่งมวลชน
 • ฯลฯ

สรุปผลกิจกรรม

รับสมัครผู้สนใจเรียนวิชาจักรยานสัญจร
สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงการปฏิบัติจริง เพื่อให้ทุกๆ การปั่น มั่นใจมากขึ้น

 • มาฝึกหัดด้วยกันโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 • ทดสอบทักษะการควบคุมจักรยาน
 • ฝึกใช้สัญญาณมือและเรียนรู้หลักการปั่นสัญจรเบื้องต้น (Bike sense)
 • กฎหมายจักรยานเบื้องต้น
 • การใช้จักรยานร่วมกับพาหนะอื่นบนท้องถนนอย่างปลอดภัย
 • เทคนิคใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน / เทคนิคหาเส้นทางปั่นสัญจร
 • พาปั่นสัญจร ลัดเลาะซอกซอย เชื่อมต่อขนส่งมวลชน
 • ฯลฯ

เริ่มแล้ว กิจกรรม #bike101 โรงเรียนนักปั่น วันนี้จะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานจักรยานถึงการออกถนนใหญ่

โพสต์โดย มูลนิธิโลกสีเขียว บน 7 มีนาคม 2015