Co-Creation with Nature จะเป็นอย่างไร ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นต้นไม้?

Date

4 February 2016

Time

5:00 pm - 8:30 pm

Place

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกิจกรรม

เปิดรับลงทะเบียนเเล้ว ในงาน Co-Creation with Nature : จะเป็นอย่างไร ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นต้นไม้?

เมื่อปีที่แล้ว เรานำเสนอเรื่องราวของการสื่อสารกับสัตว์ด้วยภาพยนตร์สารคดี “สื่อ-สาร-สัตว์” (Animal Communicator) และเปิดเวทีพูดคุยกับ คุณเฟิร์น (สโรชินี กุลปรีชา) นักสื่อสารสัตว์ชาวไทย ปีนี้เราขยายพรมแดนการสื่อสารสู่ทุกชีวิตร่วมโลก ด้วยประสบการณ์ตรงจากชุมชนฟินด์ฮอร์น (Findhorn) ชุมชนทางเลือกที่สกอตแลนด์ โดย คุณจูดี้ แมคอัลลิสเตอร์ (Judy McAllister ) ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารและทำงานร่วมกับธรรมชาติและเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิฟินด์ฮอร์น

มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับ Transformation Game Thailand จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมฟังบรรยาย ซักถาม แลกเปลี่ยน และทดลองปฏิบัติเบื้องต้น ในงาน Co-Creation With Nature
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 17.00-20.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (แยกปทุมวัน)

สรุปผลกิจกรรม

เมื่อปีที่แล้ว เรานำเสนอเรื่องราวของการสื่อสารกับสัตว์ด้วยภาพยนตร์สารคดี “สื่อ-สาร-สัตว์” (Animal Communicator) และเปิดเวทีพูดคุยกับ คุณเฟิร์น (สโรชินี กุลปรีชา) นักสื่อสารสัตว์ชาวไทย ปีนี้เราขยายพรมแดนการสื่อสารสู่ทุกชีวิตร่วมโลก ด้วยประสบการณ์ตรงจากชุมชนฟินด์ฮอร์น (Findhorn) ชุมชนทางเลือกที่สกอตแลนด์ โดย คุณจูดี้ แมคอัลลิสเตอร์ (Judy McAllister ) ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารและทำงานร่วมกับธรรมชาติและเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิฟินด์ฮอร์น

มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับ Transformation Game Thailand จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมฟังบรรยาย ซักถาม แลกเปลี่ยน และทดลองปฏิบัติเบื้องต้น ในงาน Co-Creation With Nature