GreenTalk#3 เรื่องสุดติ่งของหิ่งห้อย

Date

28 October 2014

Time

5:00 pm - 8:30 pm

Place

มูลนิธิโลกสีเขียว ซอยสุขุมวิท 43

รายละเอียดกิจกรรม

ทำไมหิ่งห้อยจึงมีแสง และสว่างไสวไปทั้งต้นลำพู ?

มูลนิธิโลกสีเขียว ขอชวนมาทำความรู้จักกับโลกใบเล็กของหิ่งห้อย
พร้อมไขรหัสลับของการกระพริบแสง ที่ไม่ได้มีดี…แค่ความงาม

เล่าโดย คุณแทนไท ประเสริฐกุล นักวิจัยหิ่งห้อย

18.00 – 18.30 น. ลงทะเบียน
18.30 – 20.00 น. ร่วมพูดคุย “เรื่องสุดติ่งของหิ่งห้อย” กับ คุณแทนไท ประเสริฐกุล
20.00 – 20.30 น. วงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

=ไม่มีค่าใช้จ่าย=
=ที่นั่งมีจำกัด (30 คน ±) ขออนุญาตใช้ระบบมาก่อนได้ที่นั่งก่อน=
=เดินทางด้วยรถสาธารณะหรือจักรยานสะดวกกว่า ไม่มีที่จอดรถ (มีที่จอดจักรยาน)=

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สรุปผลกิจกรรม

ทำไมหิ่งห้อยจึงมีแสง และสว่างไสวไปทั้งต้นลำพู ?

มูลนิธิโลกสีเขียว ขอชวนมาทำความรู้จักกับโลกใบเล็กของหิ่งห้อย
พร้อมไขรหัสลับของการกระพริบแสง ที่ไม่ได้มีดี…แค่ความงาม