GreenTrip#2 ปั่น เก็บ กิน

Date

27 September 2014

Time

-

Place

รายละเอียดกิจกรรม

กำหนดการ Green Trip ครั้งที่ 2 “ปั่น เก็บ กิน”
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ ถนนเทอดไท เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
รับสมัครจำนวนจำกัด 20 ท่าน (นำจักรยานมาเอง)

06.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สถานีรถไฟฟ้า (BTS) วุฒากาศ ทางออกหมายเลข 2 (ถนนราชพฤกษ์)
06.00-06.20 น. ชี้แจงกิจกรรมและเส้นทางปั่น/แนะนำเจ้าหน้าที่และวิทยากร
06.20-12.00 น. เริ่มกิจกรรม “ปั่น เก็บ กิน” ตามเส้นทางถนนเทอดไท (ระยะทาง 13 กม.)

จุดพักที่ 1 ชุมชนหน้าวัดโคนอน พูดคุยและชมสวนผักของชุมชน (วิทยากร คุณกิตติพงษ์ สุภาการ (ลุงเบิด) ประธานชุมชนหน้าวัดโคนอน)
จุดพักที่ 2 สำรวจพันธุ์พืชกินได้ข้างทาง และร่วมปลูกพืชคืนธรรมชาติ (วิทยากร คุณกฤช เหลือลมัย)
จุดพักที่ 3 ตลาดท่าน้ำวัดนิมมานนรดี กิจกรรม “ครัวเคลื่อนที่” ปรุงอาหารจากพันธุ์พืชริมทางที่เก็บมา (พ่อครัว : คุณกฤช เหลือลมัย)

12.00-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
12.30 -13.30 น. นั่งเรือจากท่าเรือวัดนิมานนรดี (นำจักรยานลงเรือ) ศึกษาสภาพธรรมชาติและวิถีชีวิตริมคลองบางหลวง
13.30-15.00 น. จุดพักที่ 4 บ้านศิลปิน คลองบางหลวง/ ชมหุ่นละครเล็ก คณะคำนาย
15.00-16.00 น. เดินชมนิทรรศการและตลาดริมคลองบางหลวง
16.00-16.30 น. ปั่นจักรยานกลับมายัง BTS วุฒากาศ (ระยะทาง 3 กม.)
16.30 น. สมาชิกแยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
———————————————————————————
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. จักรยานที่อยู่ในสภาพดี /หมวกจักรยาน (ถ้ามี) /ที่ล็อกจักรยาน
2. อุปกรณ์กันแดด เช่น เสื้อแขนยาว หมวก ครีมทากันแดด แว่นกันแดด
3. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ถุงพลาสติกใส่สิ่งของกันเปียกน้ำ
4. กระติกน้ำ, ภาชนะใส่อาหาร (ลดการก่อขยะ)
5. ยารักษาโรคประจำตัว

สรุปผลกิจกรรม

 

โพสต์โดย มูลนิธิโลกสีเขียว บน 29 กันยายน 2014