Rewilding Bangkok : ฟื้นฟูชีวิตป่าเมืองกรุง

Date

25 December 2016

Time

9:00 am - 4:00 pm

Place

หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดกิจกรรม

“การฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นถิ่นในเมืองจะช่วยให้เมืองเข้มแข็งปรับตัวได้กับพลังของธรรมชาติที่เป็นตัวกำกับวิถีชีวิตในถิ่นนั้น”

เป็นคำกล่าวช่วงหนึ่งในบทความเรื่อง “Rewilding ก้าวไปสู่ธรรมชาติในโลกยุคใหม่”  (อ่านเพิ่ม) ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของการนำชีวิตป่าในกรุงที่เคยมีมาในอดีตมาชุบชีวิตให้กลับมาอีกครั้งในเมืองกรุงขนาดใหญ่เต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่โต รถราวิ่งขวักไขว่ เเละเหลือน้อยเต็มทีที่จะพบเห็นพื้นที่ป่าในกรุงที่จะเป็นเเหล่งอาศัยเเละหากินของชีวิตป่านานาชนิด  เเต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลับมาอีกครั้ง ตั้งเเต่เเหล่งสีเขียวสาธารณะยันระเบียงห้องหอคอนโดต่างๆ ของชาวเมืองซึ่งจะมีบทบาทในการฟื้นฟูชีวิตป่าดั้งเดิมในธรรมชาติได้

“ในโลกยุคใหม่จะไม่เหมือนกับโลกธรรมชาติก่อนที่มนุษย์เข้ามาครอง แต่เราค่อยๆ เรียนรู้ช่วยกันออกแบบได้ ขอเพียงแต่ให้เริ่มลงมือ และหยุดการทำลายล้างแบบเดิมๆ เราไม่ได้เรียกร้องให้ถอยหลังกลับไปอยู่ถ้ำกับธรรมชาติ แต่เรากำลังบอกว่าหากเราจะก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่เอื้อต่อชีวิตเราได้ เราต้องก้าวหน้าไปสู่ธรรมชาติ  Go forward to nature”

—ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์—

สรุปผลกิจกรรม

19 พฤศจิกายน 2559
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในโลกยุคใหม่จะไม่เหมือนกับโลกธรรมชาติก่อนที่มนุษย์เข้ามาครอง แต่เราค่อยๆ เรียนรู้ช่วยกันออกแบบได้ ขอเพียงแต่ให้เริ่มลงมือ และหยุดการทำลายล้างแบบเดิมๆ เราไม่ได้เรียกร้องให้ถอยหลังกลับไปอยู่ถ้ำกับธรรมชาติ แต่เรากำลังบอกว่าหากเราจะก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่เอื้อต่อชีวิตเราได้ เราต้องก้าวหน้าไปสู่ธรรมชาติ Go forward to nature

https://www.youtube.com/watch?v=K0D_pcby_vk