GWF Shop

ถ้ำถิ่นเหนือ

ถ้ำถิ่นเหนือ

฿995.00

หนังสือ ถ้ำถิ่นเหนือ 

ถ้ำถิ่นเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อมมาตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ จวบจนปัจจุบันทั้งในฐานะเป็นที่พักพิง แหล่งอาหารและเป็นแหล่งทรัพยากรอื่นๆ  หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมมิติอันหลากหลายเกี่ยวกับถ้ำในถิ่นเหนือ โดยมีสาระที่ว่าด้วยเรื่องทาง ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม โบราณคดี วัดและความเชื่อของชุมชน พร้อมภาพถ่ายสี่สีกว่า 900 แห่ง


ผู้เขียน : พินดา สิทธิสุนทร ไซมอน การ์ดเนอร์ ดีน สมาร์ท

Out of stock

Category: