GWF Shop

พลังงาน

พลังงาน งานที่มีพลัง

฿280.00

หนังสือ พลังงาน งานที่มีพลัง

พลังงานสัมพันธ์กับทุกด้านของชีวิตแต่ละคน ชีวิตของสังคม และชีวิตของโลกเราทั้งหมดปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ราคาของพลังงานถูกหรือแพงเท่านั้นแต่พลังงานยังสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอากาศที่เราหายใจกับน้ำที่เราต้องดื่มต้องใช้กับสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารซึ่งเราเองยืนอยู่ตรงปลายยอดกับสิทธิเสรีภาพของตัวเรา พ่ีน้องร่วมชาติและร่วมโลกของเรา กับอนาคตของลูกหลานเรา กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่น ๆ ว่าจะเป็นไปในทางใดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบ กันขึ้นเป็นอารยธรรม นิธิ เอียวศรีวงศ์


ผู้เขียน : เดชรัต  สุขกำเนิด

Category: