GWF Shop

lok-ron

โลกร้อน…ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ

฿90.00

หนังสือ โลกร้อน…ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ 

ขณะที่ทุกคนกำลังดำเนินวิถีชีวิตในเมืองตามแบบฉบับที่พวกเราต่างก็คุ้นเคยเหมือนกับคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้างและเหมือนกับชาวเมืองอีกหลายคน ทุกอย่างก็ดูปกติดี แต่รู้สึกไหมว่า ระยะหลังสภาพภูมิอากาศของเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงขึ้นและบ่อยครั้งกว่าเดิม หนังสือ “โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ” นี้เป็นแนวทางเบื้องต้นวิธีเปลี่ยนแปลงโลก อย่างง่ายๆ ที่เราทุกคนทำได้และลงมือทำ ขอเพียงอย่าหยุดฝันถึงโลกที่สวยงามน่าอยู่


ผู้เขียน : ฐิตินันท์  ศรีสถิต

Category: