GWF Shop

3singdd

3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา

฿220.00

หนังสือ 3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา  

จากคอลัมน์ “3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา” ใน www.greenworld.or.th ของมูลนิธิโลกสีเขียว ซึ่งเป็นคอลัมน์ยอดนิยม ค่าที่มันเป็นพื้นที่แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ของใครหลายคน – ทั้งนักเขียน บรรณาธิการ ศิลปิน ช่างภาพ นักรณรงค์ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักดนตรี พระ และชาวนา ทุกสัปดาห์ไม่ว่าเหตุการณ์ รอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ก็มีคนหนึ่งคนมาคุยให้ผู้อ่านได้ฟังถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับเขาเสมอ ในท่ามกลาง 3 สิ่งดีๆ ของทั้ง 50 คน เราจะพบว่ามีความเหมือนกันเหลือเกินของสิ่งที่ถูกนิยามว่า “ดี” นั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โต ส่วนใหญ่มองเห็นไม่ได้ จับต้องก็ไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ที่สำคัญ สิ่งดีๆ ที่ทุกคนให้ความหมาย นอกจะเกิดกับตัวเองแล้ว ยังเกี่ยวพันกับชีวิตอื่น ๆ ทั้งคนใกล้ตัว คนไกลตัว พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เสมอ

บรรณาธิการ : นิรมล  มูนจินดา

Category: