GWF Shop

Sale!
bangkok-book

Bangkok Bike Map

฿80.00 ฿40.00

คู่มือหาเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร

จักรยานเป็นมากกว่าพาหนะเดินทาง มันเป็นทางออกง่ายๆ ของปัญหาใหญ่ซับซ้อนเรื้อรังในเมือง หลายประการตั้งแต่คุณภาพอากาศและสุขภาพของคนเมือง การจราจรติดขัดความปลอดภัยบนท้องถนน ความเหลื่อมล้ำในการแบ่งปันพื้นที่สาธารณะในสังคม ปัญหาโลกร้อน ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ เพราะจักรยานแก้ปัญหาได้หลายเด้งด้วยหมัดเดียว จักรยานจึงเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวบ่งชี้ของเมืองน่าอยู่ที่ยอมรับกันในสหประชาชาติ แผนที่ฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือช่วยเหลือคนที่ อยากใช้จักรยานในเมืองให้หาเส้นทางปั่น สะดวกได้ง่ายขึ้น


ผู้เขียน : สรณรัชฎ์  กาญจนะวณิชย์ และ ศิระ ลีปิพัฒนวิทย์

Category: