Tag : คอลลาเจน

กินดีอยู่ดี
read

แก่ลงแล้ว หน้าย่อมเหี่ยวไปสิ้น โฉมยุพิน จะเอาความรวยซื้อได้อย่างไร

อะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงหลายคน (รวมทั้งชายบางประเภท) กลัวที่สุด แต่ต้องพบเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำตอบก็คือ ความเหี่ยวและความแก่ ดังนั้นถ้ามีใครเอาอะไรก็ไม่รู้มาขายแล้วบอกว่า สิ่งนี้ช่วยพิชิตความเหี่ยวและความแก่ได้ สินค้านั้นย่อมต้องขายดีแน่ ขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดในสังคมไทยวันนี้คือ การโฆษณาขาย คอลลาเจน ดังเช่นที่ปรากฏเห็นได้ในเว็บขายของทั้งไทยและเทศ สำหรับผู้เขียนแล้ว เวลาเห็นโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรียกว่าคอลลาเจนทีไร ผู้เขียนจะนึกถึงขาหมูพะโล้ที่เก็บในตู้เย็นทุกที ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์แล้ว ส่วนที่เห็นนั้นก็คือ คอลลาเจนจากขาหมูที่ถูกสกัดออกมาระหว่างการต้ม ในทางชีวเคมีแล้วคอลลาเจนคือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 75-85 ของผิวหนัง โดยทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบให้ผิวหนังแข็งแรง ในภาพรวมแล้วโปรตีนทั้งหมดของร่างกายจึงเป็นคอลลาเจนถึงร้อยละ 33 โปรตีนที่เรากินนั้นต้องมีกรดอะมิโนอย่างน้อย 10 ชนิดที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้ซึ่งจะไปผสมกับกรดอะมิโนอีก 10 ชนิดที่ร่างกายสร้างได้เอง จากนั้นจะมีกระบวนการที่เซลล์ของร่างกายนำกรดอะมิโนเหล่านี้มาต่อกันให้เป็นโปรตีนที่เซลล์ต้องการหรือต้องสร้าง ตามแต่ชนิดเซลล์ของแต่ละอวัยวะ ดังนั้นโปรตีนในร่างกายจึงมีมากมายหลากหลายลักษณะต่างกันขึ้นกับลำดับของกรดอะมิโนต่างๆ ที่เรียงต่อกัน ความพิเศษของคอลลาเจนนั้นอยู่โปรตีนนี้มีองค์ประกอบต่างไปจากโปรตีนอื่นๆ คือ มีกรดอะมิโนที่ถูกปรับให้มีคุณสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไป 2 ชนิด ได้แก่ โพลีนถูกปรับเป็นไฮดรอกซีโพลีน และไลซีนถูกปรับเป็นไฮดรอกซีไลซีน ส่วนกรดอะมิโนชนิดอื่นที่เป็นองค์ประกอบอื่นของคอลลาเจนก็คือ กลัยซีน โพลีน และ ไลซีนนั้นเป็นกรดอะมิโนธรรมดาที่มีอยู่ในทุกสายของโปรตีน ดังนั้นสายของกรดอะมิโนที่ต่อกันเป็นโปรตีนคอลลาเจนนั้นจึงมีกรดอะมิโนหลักเพียง 5 ชนิด ทำให้มันเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์และมีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น เบต้าพลีตเต็ดชีท (beta pleted […]

Read More