Tag : ถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่าน

วิเคราะห์สถานการณ์
read

ท่าเทียบเรือขนถ่านหิน – โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ : ขว้างทิ้งของจริง วิ่งหามายา

ถ้าจะมีการประกวดเพื่อให้รางวัลกับระบบการดำเนินงานอะไรสักอย่างที่คงความเสมอต้นเสมอปลายอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย ผู้เขียนคงต้องขอส่งระบบการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เข้าประกวด และมั่นใจว่าต้องได้รับรางวัลชนะเลิศแน่ ๆ

Read More