Tag : ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ เรื่อง : ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์

คุยข่าวสีเขียว
read

ขยะบนภูกระดึง

แม้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะประชาสัมพันธ์จะมีโครงการกำจัดขยะมากมาย แต่บนยอดภูยังมีน้ำดื่มบรรจุขวดขายอยู่อย่างแพร่หลายก็เท่ากับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและวิ่งไล่ตามปัญหาขยะล้นภูอยู่นั่นเอง และโปรดอย่าเรียกร้องให้มีการสร้างกระเช้าเพื่อขึ้นไปลำเลียงขยะ เพราะปริมาณคนที่เพิ่มมากขึ้นจะยิ่งทำให้ขยะเพิ่มขึ้น ดังที่เห็นกันอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั่วไป

Read More