Tag : เขาหลวง นครศรีธรรมราช

คุยข่าวสีเขียว
read

เขาหลวงยิ่งใหญ่ ใจคนเดินป่าต้องใหญ่กว่า

สิ่งที่นักเดินป่าควรฝึกฝนก่อนไปเดินเขาหลวงก็คือการฝึกขนาดหัวใจให้ใหญ่ขึ้น ทั้งในเชิงรูปธรรมคือการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อมัดต่างๆ รวมถึงปอดและกล้ามเนื้อหัวใจ และในเชิงนามธรรมคือการหมั่นตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ จากนั้นก็ตั้งปณิธานว่าเราจะเดินป่าเพื่อชื่นชม เชื่อมโยง และเรียนรู้จากธรรมชาติ มิใช่ไปเพื่อทำลาย เมื่อขนาดหัวใจใหญ่พอแล้วก็ออกเดินทางไปเยือนเขาหลวงได้

Read More