ศัพท์สิ่งแวดล้อม : ไทย

ขี้ปีก

ขี้ปีก (Condensation Trail หรือ Contrail) คือเส้นสีขาวที่ถูกระบายขึ้นกลางท้องฟ้าตามหลังเครื่องบิน เส้นสีขาวที่ว่านี้คือไอน้ำจำนวนมหาศาลที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้ว ปล่อยออกมาจากท่อไอพ่นของเครื่องบิน เมื่อปะทะเข้ากับความเย็นของชั้นบรรยากาศ ก็จะควบแน่นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆ นอกจากนี้ ขี้ปีกยังสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงดันอากาศบนผิวปีกที่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อ มีการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนระดับความสูงแบบฉับพลันของเครื่องบิน เช่น การขึ้น-ลง การหักเลี้ยว เป็นต้น

ถึงแม้ขี้ปีกจะเป็นเพียงผลึกน้ำแข็งเล็กๆ ที่เกิดจากไอน้ำ แต่หากลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงมากกว่า 26,000 ฟิต ก็จะเป็นตัวการสำคัญที่ปิดกั้นความร้อนจากแสงอาทิตย์มาสู่โลก ขณะเดียวกันก็ปิดกั้นไม่ให้ความร้อนจากโลกสะท้อนกลับไปสู่ชั้นบรรยากาศ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน