in on November 14, 2019

Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park

read |

Views

ถึงเวลาตรวจสุขภาพเมืองประจำปีในงาน “Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park” สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ กับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ครั้งนี้แบ่งกลุ่มสำรวจสิ่งมีชีวิตดังนี้ กลุ่มสำรวจนกเเละพรรณไม้ กลุ่มสำรวจสัตว์หมวด . (กิ้งก่า, กระรอก, กบ) กลุ่มสำรวจผีเสื้อ เเมง เเมลงอื่นๆ กลุ่มสำรวจไลเคน กลุ่มสำรวจสัตว์น้ำเเละแพลงก์ตอน เเละกลุ่มสำรวจเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานเเละสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เเละกลุ่มสำรวจสัตว์หน้าดิน (ไส้เดือน, กิ้งกือ, หอย

“เราอยู่ได้ เมื่อสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ได้” เป็นเหตุผลที่เราสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกันครั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตหลายเผ่าพันธุ์ ย่อมหมายถึงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีห่วงโซ่อาหาร มีความสมดุลที่เกิดขึ้นในสิ่งเเวดล้อม

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 . – 12.00 .   สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

*** จุดลงทะเบียน : รอเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอเชิญผู้สนใจทั้งมือใหม่มือเก่า ไม่จำกัดเพศและวัย มาร่วมสำรวจและเรียนรู้ไปด้วยกัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย


เตรียมล๊อควันได้เลย

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 . – 12.00 .


07.00 . – 07.30 . ลงทะเบียน

07.30 . – 08.00 . เปิดงาน/แนะนำกลุ่มสำรวจ

08.00 . – 10.30 . แบ่งกลุ่มสำรวจ ดังนี้

      – นก & พรรณไม้ —> บอกความสมดุล

      – สัตว์หมวด . (กระรอก กิ้งก่า กบและเพื่อน) —> บอกความสมดุล

      – ผีเสื้อ แมง และแมลงต่างๆ —> บอกสารพิษรอบตัว

      – ไลเคน & เครือญาติ —> บอกคุณภาพอากาศหายใจ

      – สัตว์น้ำ & แพลงก์ตอน —> บอกคุณภาพแหล่งน้ำ

      – เหี้ย และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก & สัตว์เลื้อยคลาน—>บอกความสมดุล

      – สัตว์หน้าดิน—>บอกความสมดุล

10.30 . – 11.50 . แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

11.50 . – 12.00 . สรุปข้อมูล และปิดงาน 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  *** ไม่มีค่าใช้จ่าย***


การเตรียมตัว (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

  1. อุปกรณ์สำรวจ (ถ้ามี) เช่น กล้องสองตา (Binoculars) ,แว่นขยาย (Hand Lenses),สมุดบันทึก อื่นๆ
  2. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย หรือถ้านำอาหารมารับประทานระหว่างทำกิจกรรม ขอความร่วมมืองดการใช้โฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติกหรือไม่ใช้ โดยขอให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทดแทน (ด้านหน้าสวนรถไฟมีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย สามารถนำภาชนะมาใส่ได้)
  3. ผ้ายางสำหรับปูรองนั่งส่วนตัว
  4. กระบอกน้ำดื่ม (มีน้ำสะอาดให้เติม)
  5. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้สวนสาธารณะ
Green world Foundation

ข่าว และ บทความจากทีมงานมูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมไทย

Email

Share