Tag : ทางเลียบเจ้าพระยา

คุยข่าวสีเขียว
read

ใครฆ่าแม่น้ำ

ทุกครั้งที่มีเพื่อนมาเที่ยวบ้าน ฉันมักพาไปดูแม่น้ำน้อยบริเวณด้านหลังตลาดศาลเจ้าโรงทองหรือตลาดร้อยปีวิเศษชัยชาญของจังหวัดอ่างทองพร้อมเล่าตำนานอันรุ่งเรือง ตลาดบ้านฉันและแม่น้ำสายนี้ที่เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งผู้คนและสินค้าจากที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างตั้งแต่สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ไปสู่เมืองบางกอก

Read More
วิเคราะห์สถานการณ์
read

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางออกที่ต้องมองให้เห็น

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ถกเถียงมาระยะหนึ่ง เพราะดูเหมือนจะมีการสื่อสารออกมาในทำนองที่ว่า จะปักตอม่อสร้างคล้ายสะพานลอยฟ้าเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นทางจักรยานและอื่นๆ โดยมีข้อมูลกำหนดขนาดกว้างยาวไว้เสร็จสรรพด้วยงบประมาณโครงการราวหมื่นสี่พันล้านบาท

Read More