Tag : นกช้อนหอยดำ

Natural Solution
read

ข้าวนกกุลา… ช่วยชาวนาอนุรักษ์นก

Ibis Rice หรือข้าวนกกุลา เป็นวิวัฒนาการล่าสุดในความพยายามของนักอนุรักษ์ที่ต้องการปกป้องสัตว์ป่าบริเวณที่ราบตอนเหนืออันกว้างใหญ่ของประเทศกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือคือบรรดานกน้ำหายากหลายชนิดที่พบทำรังวางไข่ที่นี่เพียงแห่งเดียวในโลก ลองมาติดตามรูปแบบการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากที่ว่ากันว่าประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่ง

Read More