Tag : มะเร็ง

กินดีอยู่ดี
read

หนทางเลี่ยงมะเร็ง ตอน 1

สิ่งที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภคระหว่างการเปลี่ยนแป้งส่วนเกินความจำเป็นของร่างกายไปเป็นไขมันนั้น สามารถอธิบายได้ว่า ในร่างกายเรานั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแป้งไปเป็นไขมันโดยตรงแต่มีความซับซ้อนดังนี้

Read More
กินดีอยู่ดี
read

แสงสว่าง…..ของผู้ป่วยมะเร็ง ????

วันหนึ่งไม่นานมานี้เองผู้เขียนก็ได้อ่านบทความในวารสารออนไลน์ Nature เกี่ยวกับวิวัฒนาการในการบำบัดมะเร็งด้วยไวรัส ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เขียนไม่เคยทราบมาก่อน และคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เข้ามาใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นทุกที น่าจะนำมาคุยให้ท่านผู้อ่านที่ไม่คุ้นชินต่อการหาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพรู้ไว้พอสังเขป เผื่อจำเป็นต้องตัดสินใจในประเด็นดังกล่าว

Read More
กินดีอยู่ดี
read

รวย-จน เสี่ยงตายต่างกัน

การลดความเสี่ยงของมะเร็งตับก็คือ การรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมคือ มีดัชนีมวลกายระหว่าง 18-25 สำหรับแอลกอฮอล์ ท่านที่เป็นชายไม่ควรดื่มเกินวันละ 2 ดริ๊งค์ และไม่เกิน 1 ดริ๊งค์สำหรับท่านหญิง แต่ถ้าไม่ดื่มเสียเลยก็จะดีกว่า

Read More